Nederland heeft per direct een downloadverbod, zo maakte het kabinet 10 april 2014 bekend.
Het Europese Hof heeft geoordeeld dat Nederland het downloaden van materiaal uit ‘illegale bron’ niet mag toestaan. Nederland beschouwde het kopiëren van een cd of dvd hetzelfde als het downloaden van een film van een torrentsite of nieuwsgroepen, maar volgens het Europese Hof is er wel degelijk een verschil.

Het was in Nederland altijd toegestaan om voor eigen gebruik audiovisueel materiaal te downloaden uit ‘illegale bronnen’. Dat mag nu niet meer. Een auteursrechtelijk beschermd werk komt uit illegale bron als het zonder toestemming van de auteursrechthebbende is verspreid, bijvoorbeeld via een torrentsite of nieuwsgroepen.

Werkelijk effect voor de downloader
De vraag is wat er voor Nederlandse downloaders verandert. Het Openbaar Ministerie gaat downloaders in ieder geval niet vervolgen; dat gebeurt alleen bij commerciële auteursrechtinbreuken. Het is aan organisaties als Stichting Brein om downloaders aan te pakken en Brein heeft al aangegeven dat ze dat niet zal doen. In plaats daarvan richt Brein zich op sites die illegaal materiaal aanbieden.

Desondanks kan een boze auteursrechthebbende je wel aanklagen als je zijn e-book, serie, film of album illegaal downloadt. Amerikaanse toestanden zullen we echter niet krijgen. Amerikaanse rechters leggen soms punitive damages op: schadevergoedingen die ook een afschrikwekkende werking hebben en niet alleen bedoeld zijn om de schade te vergoeden. Nederland kent die niet. Downloaders hebben dus waarschijnlijk niet veel te vrezen. 

Aanbieden materiaal, effect op MediaDownloaden.com
Hoewel MediaDownloaden.com geen materiaal aanbiedt hebben wij wel besloten onze dienst te beeindigen.

Met vriendelijke groet,

Mitch Deurzen